Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Girard Patrick

Kartágo KOMPLET 1-3 ant.

Kartágo KOMPLET 1-3 ant.

Girard Patrick

Stav: všechny jako nové

1. - Hamilkar: Lev z písčin Kartágo roku 264 před naším letopočtem. Nad mocným africkým městem, založeným Féničany, se stahují mraky. Řím, pyšná metropole, se snaží usadit na Sicílii a ohrožuje kartaginská zastupitelství i obchod ve Středozemním moři. Vážný střet zájmů obou měst přeroste ve válku: krvavou, nelítostnou a nekonečnou. Hamilkar Barkas, mladý důstojník ze slavné kartaginské rodiny, se vášnivě vrhne do boje za vítězství svého města. V třeskotu bitev, troubení bojových slonů a povyku žoldáků píše slavné stránky kartaginské epopeje. První svazek trilogie o rodu Barků přibližuje nádheru Kartága a punského světa. – Lépe než historický traktát umožňuje tento román poznat fascinující a čarovnou civilizaci.

2. - Hannibal: Pod hradbami Říma: Druhý svazek trilogie románů o Kartágu

Věren přísaze a pomstě, složené otci Hamilkarovi, Hannibal se rozhodl uskutečnit odvážnou ofenzívu a přenést válku na římské uzemí. V roce 218 před Kristem v čele armády, složené z kartaginských válečníků, numidských jezdců, baleárských prakovníků, galských či iberských žoldnéřů a bojových slonů, opouští mladý generál punskou část Španělska, aby se vydal na neuvěřitelně hrdinskou výpravu. Teprve poté, co překročil Pyreneje, přešel přes Rhonu a potom zdolal Alpy, musel čelit římskému vojsku u Trebie a Kann. Hannibal hromadí hrdinské činy a spěje od vítězství k vítězství. Brzy jeho oddíly táboří pod hradbami Říma…

3. - Hasdrubal: Ohně v Megaře: Po prohrané válce s Římem je kartágo zbaveno všech svých mimoafrckých držav, svého loďstva i své armády, musí Římu zaplatit obrovské válečné reparace, navíc zaplatit žoldnéřům. Řím doufá, že to vše už samo o sobě přivede konec tohoto města. Ale opět Kartágince podcení, těm se podaří obnovit válkou ochromený obchod a jako dříve, i nyní plyne do jejich rodného města obrovské bohatství z celého středomoří, i Afriky. Řím Kartágem sice není ohrožen, nicméně má ve středomoří stále konkurenta - hlavně co se obchodu týče. Sám římský senátor Cato končí každý svůj projev slovy: „Nicméně soudím, že Kartágo musí být zničeno!“ Mocnější vždy určuje pravidla – i tentokráte – Kartaginci, chtějí-li zůstat s Římem v míru, musí zbořit své město a postavit si nové hluboko ve vnitrozemí. Cožpak ale může národ skvělých námořníků a obchodníků na něco takového přistoupit? Tak začíná dlouhá 3. punská válka. Jde o válku vyhlazovací, Kartágo musí být definitivně zničeno, jeho lid pobit či zotročen! Velení obrany města se ujímá zkušený Hasdrubal, který v čele se svými spoluobčany vede s Římem poslední boj až do hořkého konce...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 400,00 Kč
Díl: 1-3RSS

Copyright © 2019 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.